Technológie

Fusion Skating Skatemill

Piata generácia hokejového trenažéra spolu s vybranými programami tvorí unikátny balík Fusion Skating Skatemill. Práve tento balík je zameraný na rozvoj:

  • Techniku korčuľovania
  • Strelecké schopnosti
  • Periférne videnie
  • Kondično-koordinačné schopnosti
  • a poskytnutie nástroja pre profesionálne testovanie hráčov.

Hokejová diagnostika

Jedná sa o komplexné riešenie na testovanie a vyhodnocovanie kondično-koordinačných schopností testovaného jedinca. Je ideálne pre každý druh športu, no takisto obsahuje súbor testov špeciálne určených pre hráčov ľadového hokeja.

Sport Testing zahrňuje systém vopred pripravených testov, rozdelených do troch základných skupín podľa prostredia, v ktorom sa testy vykonávajú. Testovať možno v priestoroch posilňovne (na suchu), na ľade a na hokejovom korčuliarskom trenažéri.

Tréningový plán

Spôsob napĺňania tréningovej činnosti je prezentovaný v produktoch na plánovanie.

Strelecká zóna a Shooting Navigation

Tento program je zameraný na rozvoj presnosti, sily a schopností streľby. Taktiež ponúka funkciu vyhodnotenie úspešnosti streľby, pomocou ktorej môže hráč sledovať svoj progres a taktiež sa porovnávať s inými hráčmi.

Syntetický ľad

Celosvetovo najpopulárnejšie riešenie pre vybudovanie ľadovej plochy s neobmedzeným využitím. Výhody FunIce oproti naturálnemu ľadu sú najmä celoročné využitie a ekologickosť.

GYM Equipment

Nutnou súčasťou každého hokejového centra je tréning na suchu. Pre tieto účely je potrebné vybudovať špecializovaný GYM pre potreby hokejistov. Hlavnou úlohou je dať trénerovi možnosť trénovať ako s jednotlivcom, tak aj s celým tímom.