Program

HDC Tréningovo - diagnostický program

Tréningovo - diagnostický balík je prepojenie špeciálnej hokejovej diagnostiky (kondično-koordinačné testovanie & biomechanická analýza techniky korčuľovania) a tréningového procesu na hokejovom trenažéri a suchu.

URČENÝ PRE

Pre hokejových hráčov všetkých vekových kategórií

CENA

360 €

POPIS PROGRAMU

1x     testovanie kondično-koordinačných schopností (1. tréning)
1x     vstupná biomechanická analýza techniky korčuľovania Skating Analysis (2. tréning)

12x   tréning na hokejovom trenažéri (45 minút)
12x   tréning na suchu - kondično-koordinačné cvičenia (30 minút)
1x     výstupná biomechanická analýza techniky korčuľovania Skating Analysis (11. tréning)

 

V priebehu tréningových jednotiek HDC Tréningovo-diagnostického programu sú v HDC Slovakia využívané aj jedinečné technológie a zariadenia na zvýšenie efektivity tréningového procesu a zdokonaľovanie techniky korčuľovania:


  • Instructor - softvérový program na názorné ukážky cvičení
  • Live Delay - softvérový program a kamerový systém zabezpečujúci okamžitú spätnú väzbu
  • Peripheral Navigation - zlepšenie streľby a periférneho videnia
  • Shooting Navigation - softvér na zlepšenie presnosti streľby
  • Laser System - laserová pomôcka pre výučbu správneho korčuliarskeho odrazu
  • Vertimax - rezistenčná tréningová pomôcka na zvýšenie sily a stability

KAPACITA

Max 3 hráči na tréningovú jednotku

VÝSTUP, ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
Konzultácia dosiahnutých parametrov, popis silných a slabých ukazovateľov s odporúčaniami a video záznamom
POŽIADAVKY
nabrúsené korčule, holene, rukavice, hokejku, štucne, odev a obuv na tréning na suchu

Späť