Program

HDC Štartovací program

URČENÝ PRE

hokejových hráčov všetkých vekových a výkonnostných kategórií

CENA

180 €

POPIS PROGRAMU

HDC Štartovací program je určený pre všetkých hráčov, ktorí chcú dokonale poznať svoje silné a slabé hokejové stránky. Program totiž obsahuje špeciálnu video-analýzu techniky korčuľovania, pomocou ktorej vieme na základe kľúčových pozícií zhodnotiť úroveň korčuliarskej techniky hráča - v ktorých fázach korčuľovania by sa mal zlepšiť alebo ako má správne koordinovať svoj pohyb. V priebehu následných tréningových jednotiek na hokejovom trenažéri hráčovi ukážeme, ako pracovať na zistených nedostatkoch, aby zlepšil svoju korčuliarsku techniku a individuálne herné činnosti (vedenie puku, streľbu, prihrávky a kľučky). Súčasťou HDC Štartovacieho programu je aj všeobecná diagnostika hráča na suchu, v ktorej hodnotíme jeho predpoklady na športový výkon a následne v priebehu tréningových jednotiek v špecializovanej posilňovni pracujeme na zistených nedostatkoch a správnej technike cvikov tak, aby efektívne napredoval.

V priebehu tréningových jednotiek HDC Štartovacieho programu sú v HDC Slovakia využívané aj jedinečné technológie a zariadenia na zvýšenie efektivity tréningového procesu a zdokonaľovanie techniky korčuľovania:


  • Hokejový korčuliarky trenažér HST A 230
  • Instructor - softvérový program na názorné ukážky cvičení
  • Live Delay - softvérový program a kamerový systém zabezpečujúci okamžitú spätnú väzbu
  • Peripheral Navigation – softvér na zlepšenie streľby a periférneho videnia
  • Shooting Navigation – softvér na zlepšenie streľby a periférneho videnia
  • Laserový systém - pomôcka pre výučbu správneho korčuliarskeho odrazu
  • Firstbeat – softvér na sledovanie srdcovej frekvencie počas tréningu
  • Vertimax - rezistenčná tréningová pomôcka na zvýšenie sily a stability hráča
  • Špecializovaný hokejový gym

POŽIADAVKY
nabrúsené korčule, prilba, holene, rukavice, hokejka, štucne

Späť