Program

Diagnostika

Diagnostika je štandardnou súčasťou tréningovej prípravy, pretože poznanie východiskového stavu hráča je základom pri tvorbe tréningového plánu. Diagnostika zahŕňa viac programov z ktorých je možné vybrať jeden, alebo kombináciu viacerých.

URČENÝ PRE

Pre hokejových hráčov všetkých vekových kategórií

POPIS PROGRAMU

Naše diagnosticko-tréningové centrum ponúka:
• testovanie kondično-koordinačných schopností (KKS)
• zhodnotenie pohybových stereotypov hráča (FMS)
• Firstbeat – stanovenie max srdcovej frekvencie
• Wingate – stanovenie anaeróbneho výkonu W počas 30 sekúnd
• Stride Power - stanovenie max výkonu
• Rozbor krvi a interpretácia výsledkov
• Stanovenie CK (kreatín-kináza)  a interpretácia výsledkov

Testovanie KKS informuje o aktuálnom stave kondično-koordinačných schopností hráča, ktoré sú pre herný výkon hokejistu rozhodujúce. Robí sa prostredníctvom Sport Testing Dryland, kde je v priebehu testovania hodnotená dynamická a statická stabilita, frekvenčná rýchlosť, reakčná schopnosť a silové schopnosti hráča.

Zhodnotenie pohybových stereotypov hráča FMS
(Functional Movement Screening) poskytuje informácie o pohybových vzoroch, zjednodušuje pojem pohybu a jeho vplyv na organizmus. Na základe FMS je možné okamžité zistenie evidentných telesných funkčných obmedzení, asymetrií a dysfunkcií.

Firstbeat monitoruje aktuálnu odozvu organizmu športovca na vonkajšie zaťaženia na základe merania pulzovej frekvencie. Poskytuje spätnú väzbu trénerom i hráčom, ktorá pomáha kontrolovať tréning a samotný športový výkon. Na základe meraní Firstbeat sú určené anaeróbny a aeróbny prah a tréningové zóny, čo výrazne pomôže tréning zefektívniť.

Wingate stanovuje anaeróbny výkon počas 30 s, pričom sa zisťuje anaeróbna trénovanosť hráča, max a priemerný výkon a index únavy. Test sa robí na hokejovom trenažéri aj na bicykli a je určený hráčom nad 15 rokov.

Stride Power
stanovuje max výkon hráča počas 6 sekúnd, zisťuje optimálnu rýchlosť korčuľovania hráča na hokejovom trenažéri počas jeho max výkonu. Test je určený pre hráčov nad 15 rokov.

Rozbor krvi
informuje o aktuálnom zdravotnom a funkčnom stave hráča. Zisťuje sa krvný obraz, biochémia, hepatálne testy, lipidový metabolizmus a zápalové markery:
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUabs, LYMabs, MONOabs, EOZabs, BASOabs, NEU, LYM, MONO, EOZ, BASO, RDW, PDW, MPV, RTC
S-GLU, S-KREA, S-BILC, S-AST, S-ALT, S-GMT, S-CHOL, S-TAG, S-LDL, S-HDL, S-CK, S-Fe, S-Ferit, S-Na, S-K, S-Cl, S-CRP, S-IgE

Na zaklade stanovenia CK vieme určiť, ako organizmus reaguje na záťaž, resp. ako rýchlo po záťaži dokáže regenerovať. Každý športový výkon v tele spúšťa množstvo metabolických a hormonálnych reakcií, sú vyčerpané energetické substráty a svalové bunky sú poškodené mikrotraumatickými zmenami. Hladina CK v krvi o týchto procesoch informuje a umožňuje tak upraviť úroveň tréningového zaťaženia.

VÝSTUP, ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
Výstupy z testov, porovnanie s normami, interpretácia, konzultácia s uvedením odporúčaní
POŽIADAVKY
Účastník si so sebou prinesie: odev a obuv na tréning na suchu
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Je možné objednať aj pre skupiny a tímy


Späť