Diagnostika

ŠPORTOVÁ DIAGNOSTIKA JE KĽÚČOM K ÚSPECHU

Trénovanosť a forma

Trénovanosť organizmu je jeho schopnosť znášať určitý stupeň zaťaženia. Čím vyšší stupeň zaťaženia je schopný znášať, tým vyššia je jeho trénovanosť. Forma je momentálny aktuálny stav trénovanosti. Samozrejme, každý športovec chce, aby jeho forma bola na čo najvyššej úrovni. Trénovanosť a formu je nutné sledovať počas celého tréningového procesu a na toto sledovanie sa využívajú rôzne testy. Diagnostika trénovanosti je vlastne proces zámerného zisťovania a hodnotenia adaptačných zmien v organizme športovca.

VIAC O DIAGNOSTIKE ŠPORTOVCA

Byť pripravený!

Športové majstrovstvo vyžaduje v súčasnosti nielen vysokú úroveň funkčnej a telesnej pripravenosti, ale aj dokonale zvládnutú športovú techniku, uplatňovanie taktiky, prejavenie vysokej úrovne morálnych a vôľových vlastností a dostatočné teoretické poznatky. Preto je žiadúce, neustále zvyšovať efektivitu rozvoja funkčnej pripravenosti pohybových schopností, pozornosť venovať výberu prostriedkov, metód a foriem, hľadať cestu, ako objektívnejšie dávkovať tréningové zaťaženie s čo najväčšou efektivitou.

VIAC O DIAGNOSTIKE ŠPORTOVCA

Športový výkon

Telesná činnosť, ktorou sa realizuje športový výkon v hokeji, so sebou prináša vysoké nároky na jednotlivé pohybové schopnosti i funkčné vlastnosti v príprave športovca. Rozdiely medzi športovaním bežnej populácie a vrcholovými výkonmi neboli v minulosti veľké, ale dnes už môžeme povedať, že šport urobil za posledné desaťročia veľké pokroky, zdokonalil sa a vytvoril nové formy pripravenosti.

VIAC O DIAGNOSTIKE ŠPORTOVCA

Tréningový proces

V tréningovom procese v hokeji pôsobíme aplikovaným zaťažením, ktorého úlohou je vyvolať funkčnú, morfologickú a psycho-sociálnu adaptáciu podmieňujúcu rast športovej výkonnosti po technickej, taktickej, kondičnej, psychickej a sociálnej stránke. V tomto zmysle by mal tréningový proces vychádzať aj z modelovania intenzity zápasového zaťaženia.

VIAC O DIAGNOSTIKE ŠPORTOVCA

DIAGNOSTIKA V NAŠOM CENTRE

KONTAKTUJTE NÁS A DOZVIETE SA VIAC

Komplexné zhodnotenie športovca zahŕňa:

 1. Zistenie východiskového stavu športovca,
 2. testovanie úrovne kondično-koordinačných schopností,
 3. špeciálne testovanie na ľade,
 4. analýza techniky korčuľovania na hokejovom trenažéri,
 5. zistenie zmien výkonnosti oproti predchádzajúcej diagnostike,
 6. určenie tréningových zón,
 7. odhalenie slabej a silnej stránky športovcovej pripravenosti,
 8. zistenie únavy či zdravotného stavu.

Čo sa z výsledkov testovania dozviem?

 1. Ako som na tom?
 2. Ako som trénoval?
 3. Ako trénovať, podľa čoho?
 4. Na čom treba zapracovať?
 5. Môžem naďalej trénovať?
 6. Budem dobrý?