Aktuality

HDC Slovakia pre Vás aj tento rok pripravuje obľúbené LETNÉ HOKEJOVÉ KEMPY, ktoré sa uskutočnia v dvoch júlových termínoch: 15. - 19. 7. 22. - 26. 7a sú určené pre všetkých hokejových hráčov vekových kategórií 2006 - 2012.

Tréningová náplň HDC Letných hokejových kempov bude pozostávať z:

  • Tréningov na ľade
  • Tréningov na suchu
  • Tréningov na multifunkčnom ihrisku
  • Tréningov v posilňovni
  • Tréningov na hokejovom trenažéri
  • Tréningov stickhandlingu
  • Tréningov na posilnenie hlbokého stabilizačného mechanizmu "Core"
  • Kompenzačných a korekčných cvičení
  • Športových hier
  • Mentálnej prípravy pre hokejových hráčov

Tréningy na ľade budú zamerané predovšetkým na zdokonaľovanie techniky korčuľovania (využívanie vnútornej a vonkajšej hrany, jazda v oblúkoch bez straty rýchlosti, agility na malom priestore), zdokonaľovanie individuálnych herných činností jednotlivca, s cieľom rozšíriť zručnostný poteciál hráča (vedenie puku, prihrávanie a spracovanie puku, efektívne zakončenie, klamlivé pohyby).

Tréningy na suchu budú zamerané na rozvoj výbušnosti a rýchlosti dolných končatín, na zlepšenie koordinácie, posilnenie stredu tela a taktiež aj na kompenzáciu a korekciu jednostranného zaťaženia hokejového hráča.

Na hokejovom trenažéri bude prebiehať nácvik správnej techniky korčuľovania, vedenia puku a streľby za neustáleho korčuľovania.


Cena 5-dňového HDC Letného kempu je 300 € a zahŕňa tréningový proces, obedy, desiatové balíčky a pitný režim.

Prosíme účastníkov, aby si so sebou priniesli kompletnú hokejovú výstroj vrátane nabrúsených korčúľ, oblečenie a obuv na off-ice tréning a hygienické potreby


Prihlasovanie na tel. čísle: 0907 959 888 alebo e-mailom na: info@hdcslovakia.com.

Tešíme sa na Vás!

  HARMONOGRAM letných hokejových kempov 2019 (PDF)


 1. 3. 2019

Späť